Jaipur

Nuevotech Industries Pvt Ltd
3RD FLORR, SHOP NO. T-25/T-31,
INDIRA BAZAR, RAISAR PLAZA, Jaipur – 302006

Prem Shankar Dangi
Email: prem@nuevotechindustries.com
Mobile: 7605055791
Ph: 9309265216
Ph: 9828067277